Laser

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, muskler, senor, leder, inflammationer mm. Medicinsk laser stimulerar celler att självläka samt kroppens eget immunförsvar. Den fungerar helt utan kemikalier och piller.

Allmänt om laser

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad. I dag är laserterapi en vanlig behandlingsmetod i de flesta länder. En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus som har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda. Laserljuset har - precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor.

Lasrar kan göras starka eller svaga. Svaga stimulerar cellfunktioner och kallas för biostimulerande eller lågeffektslasrar.

 


Vanliga frågor om Laser

Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob. Man håller änden av proben mot det ställe manbehandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1-5 cm i vävnaden. Ljuset tränger igenom såväl päls som hud. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan 1-30 min.

Gör det ont?

Nej, snarare tvärtom. Laserbehandling är mycket avslappnande och laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Däremot kan en smärta öka eller uppträda 6-24 timmar efter en behandling beroende på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början (var 2-7'e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1-15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet, på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?

Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.

Kan man äta mediciner?

Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Vad är chansen att bli bra?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Ca 10% reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod för de problemen.

Var hittar jag mer information?

laser.se, där du hittar skrifter, studier, laserdebatt, kliniker osv. Se även Irradias webbplats, där du hittar information om den lasern vi använder oss av.