GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som hundens namn, födelsedata samt ägares namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna hålla kontakt med ägaren.

Vi har fått dina uppgifter från dig, vilket krävs för att vi ska kunna ingå ett avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge hunden är patient hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med till exempel veterinärpersonal eller försäkringsbolag, men endast med ditt samtycke och godkännande. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. I vissa fall sparar vi dina kontaktuppgifter exempelvis i syfte att samla in ett kundomdöme kring kvalitén på våra behandlingar, kurser eller kosttillskottsprodukter

Personuppgiftsansvarig är Hund i Harmoni (Energigatan 12, 434 37 Kungsbacka, org.nr: 559303-0694). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.